Friday, June 30, 2006

دلم
هوایت را کرده بود

به قبرستان رفتم

قبرها را گشتم یک به یک

تو را نیافتم

و به یاد آوردم تو هنوز نمرده‌ای


 

1 comment:

Mahmood said...

دمت گرم