Monday, October 15, 2012

راهنمای گذر از شکست عاشقانه

هفته گذشته به دلایلی داشتم در مورد شکست های عاشقانه زندگی ام فکر می کردم و به این نتیجه رسیدم که طرح آنها می تواند به خودم و شاید بعضی دوستان کمک کند. به همین دلیل تصمیم گرفتم که یک مجموعه کوتاه در این مورد بنویسم و شاید با تکمیل آن توسط برخی دوستان به دیگران کمک کند
اولین موضوع در مورد شکست عاشقانه این که اصلا احساس ناراحتی نکنید. لزوما شخص دیگری که شما دوستش دارید شما را دوست ندارد و این نباید باعث سرشکستگی شما شود. افراد زیادی هستند که شما را دوست دارند و شما عاشق آنها نیستید. به همین دلیل عشق دوسویه کمیاب و زیباست. در همین جا باید اضافه کرد که از خودتان و دیگری ناراحت نباشید. اشکالی ندارد که ناراحت باشید؛ مگر در زندگی با از دست دادن عزیزان ناراحت نمی شوید، شکست عاشقانه ناراحتی دارد و اگر کسی ناراحت نشود عجیب است
پس نکته اول این که شکست عاشقانه جزیی از زندگی است و خودتان را ملامت نکنید

No comments: