Thursday, October 18, 2012

راهنمای گذر از شکست عاشقانه

آدم معمولا علاقه دارد که بعد از هر جریان عاشقانه یک سری رفتار از خودش بروز دهد که بیانگر ناراحتی اش باشد. در مورد خود من، اتفاقی که بعد جدایی از س. افتاد، انصراف از دانشگاه بود یا بعد از د. موهایم را از ته تراشیدم. در این موارد، آدم علاقه دارد که به طرف مقابلش نشان دهد که ببین جدایی تو دارد مرا بیچاره می کند و به من توجه کن. اما تجربه من نشان می دهد که این رفتار اصلا جواب نمی دهد. معمولا طرف مقابل تصمیمش را گرفته است و این رفتار شما یا باعث ناراحتی بیشتر او می شود یا حس ترحمش را بر می انگیزد
باید تأکید کرد که طبیعتا جدایی باعث ناراحتی آدم می شود و اگر ناراحت نشویم یک جای کار ایراد دارد. اما این ناراحتی نباید برای برانگیزاندن احساس ترحم باشد. برای خود من، سفر کردن یکی از بهترین شیوه های گذر از این مرحله بوده است. به هر کس هم که می رسم این را توصیه می کنم. در همینجا باید به نقش دوستان در گذر از این مرحله اشاره کنم
دوستان می توانند نقش مهمی داشته باشند، اما معمولا شیوه رفتاری درست در این مورد بسیار سخت است. قاعده بر این است، من دل شکسته انتظار زیادی از دوستان داریم. اما کلا دوستان نمی توانند کار زیادی برای برگشت رابطه انجام دهند. در شیوه سنتی می توان دو طرف را در مکانی روبرو کرد و قول گرفت که با هم زندگی کنند؛ اما فراموش نکنیم که این موضوع مشکل باعث جدایی را حل نمی کند؛ آن مشکل همچنان پابرجاست و در زمان دیگری سر باز می کند
به نظرم بهترین کاری که دوستان می توانند انجام دهند ادامه رفتار سابق است. من از آن دسته آدم هایی هستم که خیلی بدم می آید کسی به من بگوید " اصلا به درد تو نمی خورد "، "حتما یکی دیگه پیدا می کنی" و از این حرف ها. من ترجیح می دهم که تنها در این مورد فکر کنم و دوستان زیاد در این مورد با من صحبت نکنند. اما در کل، شلوغ کردن افراد دل شکسته ضرر ندارد و رفتن به دیدنش یا برنامه های بیرون رفتن مفید است

1 comment:

Amir Hossein Akbari said...

عزیز جان نوشتن در این مورد یا فکر کردن تقریبا تاثیری نداره

اونی که به این نقطه رسید فقط باید این رنج رو تحمل کنه تا کم کم اثرش کم بشه

مخلص شما