Wednesday, October 18, 2006

نیچه

زندگی را نمی توان تحمل کرد، مگر آن که اندکی دیوانگی چاشنی آن کرد.


نیچه

1 comment:

Anonymous said...

salaam.
aaghaa vaaghean tabrik migam. man tebghe ma'moul dir khabardaar shodam va taaze emrooz shenidam ke koli ghoghaa kardeid...
migam haalaa javaabe salaame maaro midid?
baazam tabrik