Thursday, August 03, 2006

زخم ها

در زندگی زخم هایی است که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد، چون عموما عادت دارند که این دردهای باورنکردنی را جزء اتفاقات و پیش آمده های نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم ...


صادق هدایت [ابتدای بوف کور]

1 comment:

. said...

سلام. تولدتون مبارك.
اميدوارم هميشه سالم و شاد باشيد :)