Sunday, June 08, 2014

یک هفته با حافظ

حافظ یه سری ابیات داره که خیلی خاصه، اون شیطنت و رندی حافظ رو هم زمان با زیبایی های شعر حافظ میشه توش دید

یکی از اون ابیات که چند روزی هست مشغولم کرده اینه

از خلاف آمد عادت، بطلب کام که من
کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم      

1 comment:

لیشام said...

کی می‌آی ایران ببینیمت تو رو :)