Saturday, October 15, 2011

رادیو فنگ

خوب هر کس سلیقه ای داره و بر مبنای آن سایت اینترنتی برای خواندن انتخاب می کند؛ موسیقی گوش می کند؛ کتاب می خواند یا هر کار دیگر. به همین دلیل زیاد باب طبع من نیست که سایتی معرفی کنم. اما رادیو فنگ از آن کارهایی است که خیلی دوست دارم؛ به چند دلیل:
اول این که خیلی احساس نزدیکی به کار می کنم. از شنیدن آن لذت می برم و می دانم پشت آن فکر و تلاش مستمر خوابیده است
دوم این که یاد علی اخوان کبیر می افتم؛ که همیشه می گفت این همیشه یه انتخابه که ببینی میخوای بری دنبال پول و این حرفا و یه زندگی حداقل مرفه درست کنی یا این که دنبال این جور فعالیت ها بری و بزنی زیر پول و مادیات. دوستانی که الان دارند این مجموعه رادیویی را درست می کنند، به راحتی رفتند آنچه که به نظرشان مهم بود و هست و پشت پا زده اند به این نگاه غالب که باید رفت کاری پیدا کرد و خانه نقلی و همسری و از این برنامه ها.
سوم این که از این ایده ها و کارها انرژی می گیرم؛ بعضی لحظات زندگی هست که خالی می شوم، بهانه ای برای بودن می خواهم و این جور کارها به من کمک می کند که به یاد بیاورم تنها نیستم.
چهارم این که برخی از دوستان نزدیک من کار را درست می کنند و خوب دوستی آنها برای من بسیار ارزشمند است

این هم رادیو فنگ
http://radiofang.com/

1 comment:

Anonymous said...

راستی که خیلی کارشان خوب است، ایول دارد به عبارتی ...