Sunday, October 23, 2011

مثلث هایی که یونایتد ها را کشت

نتیجه خیره کننده است و احتمالا از یاد کسی نخواهد رفت. منچستر سیتی مانچینی منچستریونایتد سر آلکس را له کرد. شش گل زدن به یونایتد کار هر تیمی نیست. اما سیتی ها در دربی منچستر این کار را کردند. به نظرم اهمیت شیوه بازی سیتی ها در ایجاد مثلث های ویرانگر آنها بود. میلنر، سیلوا، آگرو و بالوتلی هرگاه خواستند به دروازه حریف برسند، چند پاس سالم رد و بدل کردند و سپس دفاع را دور زدند. روندی که با ورود ژکو و نصری هم ادامه یافت. رمز موفقیت سیتی تشکیل مثلث هایی که در فوتبال ما فراموش شده است و جای خالی آن در فوتبال ما احساس می شود و یکی از فاکتورهای فوتبال مدرن است

No comments: