Thursday, November 29, 2012

دیروز، روز پیروزی باشگاه داران بود

دیروز فولاد خوزستان استقلال را برد و فولاد سپاهان هم با یک بازی برتر سه گل به داماش گیلان زد. این پیروزی ها در شرایطی برای این تیم ها بدست آمد که فولادی های اهواز از بازیکنان ساخته باشگاه خود استفاده کردند و سپاهانی ها هم از پاپی و نویدکیای پرورش یافته باشگاه خود بهره بردند. چنین بردهایی باعث می شود به یاد بیاوریم که از این باشگاه ها در کشور کم داریم؛ باشگاه هایی که به واقع باشگاه باشند. در ساختار آنها تیم نوجوانان وجود دارد، تیم های پایه آن محل پرورش بازیکن است، بودجه مشخصی دارند و مدیریت آنها یلخی نیست. به همین دلیل با آن که ساکت از مدیرعاملی سپاهان کنار می رود، تیم سپاهان ضربه نمی خورد

در همین جا باید به کار خوب مجید جلالی در فولاد خوزستان اشاره کرد. او بدون چشمداشت چندین سال در خوزستان بازیکن تربیت کرد و هم اکنون نتیجه کار او دیده می شود. به نظرم می توان جایگاه کاری بسیار مناسبی برای وی تعریف کرد. جلالی می تواند در ساختارسازی آکادمی ها فوتبال نقش مهمی داشته باشد. در شرایطی که نتیجه گرایی (و شاید کاستی ها خود جلالی) موجب شده است تا جلالی از مربی گری کنار گذاشته شود؛ استفاده از وی در آکادمی های فوتبال می تواند بسیار موثر باشد

No comments: