Sunday, October 23, 2011

مدیریت در ایران!

جاهای زیادی کار کرده ام، اما دو سه شرکت خصوصی که مدیران آن بسیار جوان بودند از یاد نمی برم. مدیریت ترکیبی از تجربه، استعداد و یادگیری یک سری مهارت است. اما این مدیران که اکثرا جوان بودند، به دلیل توانی هایشان در زمینه های علمی و البته یرخی با روابط به مدیریت رسیده بودند. در نتیجه استفاده نادرستی که از نیرونی انسانی خود می کردند، مشکلات زیادی برای این شرکت ها به وجود آورد. یکی از آنها ورشکست شد و در پایان هم من مجبور شدم که به دلیل مدیریت نادرست استعفا بدهم.
رفتار پنجعلی هم مرا به یاد این دسته از مدیران می اندازد. او که معلوم نیست به چه دلیل این قدر به مصاحبه علاقه مند شده است؛ هر روز حرف های حاشیه ساز برای تیمش می زند. آخر کدام عقل سلیمی اجازه می دهد که وی مربی تیمش را چنین بکوبد و پس از آن ادعا کند با مربی تیم دیگری در حال مذاکره است. به نظر می رسد بیشتر از هر چیزی می خواهد بین تماشاگران پرسپولیسی محبوبیت بدست بیاورد و نه چیز دیگر. ای کاش کمی هم مدیریت یاد بگیرد

No comments: