Saturday, January 19, 2013

بازی های روزگار و سرنوشت اوشیما و ایکو ماتسودا

هفته گذشته ناگیسا اوشیما در گذشت؛ فیلمسازی که از به عنوان خط شکن سینمای ژاپن در حوزه روابط جنسی یاد می کنند. اوشیما با ساخت فیلم قلمرو احساسات تمامی خطوط قرمز فیلمسازی را شکست و با تصویر کردن بی پروای روابط جنسی نام خود را در سینمای ژاپن و جهان بیش از پیش مطرح کرد. در مقابل، ایکو ماتسودا - بازیگر نقش اول زن - سرنوشتی کاملا متفاوت داشت. او که حاضر شده بود در فیلمی که از نظر بسیاری فیلمی پورنوگرافیک بود، ایفای نقش کند مورد بی مهری کارگردانان و سینمای ژاپن قرار گرفت و عملا از صحنه سینما حذف شد. سرنوشت ماتسودا به نوعی اسف بار بود؛ چرا که بازیگر وقتی در آن سن از صحنه دور می شود دیگر چیزی از او باقی نمی ماند

نقل خاطره ای از نحوه انتخاب او می تواند جالب باشد: اوشیما به دنبال بازیگری جهت ایفای نقش سادا آبه می گشت و در همان انتخاب اول ماتسودا را به خاطر پوستش انتخاب کرد. در هنگام تست نهایی، ماتسودا باید فاصله ای را با سرعت می دوید. اوشیما ناگهان به او گفت که آیا می تواند این فاصله را لخت بدود. ماتسودا بدون لحظه ای تردید تمامی لباس های خود را در آورد و فاصله را دوید. در همان لحظه، اوشیما تصمیم خود را برای دادن نقش به او نهایی کرد

این بازی روزگار است؛ همگان نام ناگیسا اوشیما را به عنوان خط شکن سینمای ژاپن به یاد خواهند آورد و ایکو ماتسودا در تنهایی، فقر و گمنامی خواهد مردNo comments: